piątek, 7 czerwca 2019

ARTYSCI- UMĔLCÍ. ŁĄCZY NAS SZTUKA


Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz Miejskie Muzeum w Dvorze Králové nad Łabą zrealizowało wspólny polsko-czeski projekt ARTYSCI- UMĔLCÍ. ŁĄCZY NAS SZTUKA . Udział w nim wzięli artyści zaproszeni przez instytucje kultury z partnerskich miast pogranicza. Wernisaż 19 kwietnia 2019 w Městské Muzeum ve Dvoře Králové nad Labem.

Wernisaż 7 czerwca 2019 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze